Nhận tin từ LIN


Nhóm Thực hành và Ứng dụng Công tác xã hội Bước Lên Cùng Nhau

Giáo dục; Lĩnh vực khuyết tật; Lĩnh vực phụ nữ; Lĩnh vực trẻ em; Môi trường & Thiên nhiên; Phát triển Cộng đồng; Y tế sức khỏe;

15B Tân Thới Nhất 1, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

0968185080

buoclencungnhau.sut@gmail.com

Dự án:
Tiếng nói của tôi Triệu sắc màu
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 25 triệu (công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phát triển hệ thống online...)
Hiện vật: Dự án cần: sách, hộp nhựa đựng (30 -> 50 lít), chiếu (thảm trải để ngồi), giấy vẽ,
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
1. Đối với các nhóm, tổ chức doanh nghiệp, công ty, đơn vị hành chính nhà nước, sẽ thông qua việc ký kết hợp đồng cam kết tài trợ theo dự án xã hội mà SUT đề xuất. 2. Quyên góp theo lời kêu gọi tham gia hỗ trợ từ cộng đồng tại địa phương mà dự án thực hiện.
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...