Nhận tin từ LIN


SAIGON INTERNATIONAL MODEL UNITED NATIONS - SIMUN

Giáo dục; Phát triển Cộng đồng;

Số 4, Đường 210, Khu Phố 5, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM

0797667079

saigonint.mun@gmail.com; thuylinhnguyen.simun@gmail.com

Dự án:
HỘI NGHỊ MÔ PHỎNG LIÊN HỢP QUỐC QUỐC TẾ SÀI GÒN - SIMUN
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 20.000.000 VND
Hiện vật: Teabreak, Sổ, Bút
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Tiền mặt hoặc Chuyển khoản qua số tài khoản: 100868060814 Tên tài khoản: Nguyễn Dương Thùy Linh. Ngân hàng VietinBank Chi nhánh PGD Lê Văn Việt Nội dung: [SIMUN2019] [Tên tổ chức] [Tên người gửi] [Số tiền]
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...