Nhận tin từ LIN


GREEN FOR VIETNAM

Môi trường & Thiên nhiên;

Trần Vũ Kim Hoàng, 92/6 Ấp Trung Chánh, xã Trung Chánh 1, huyện Hóc Môn, Tp. HCM

0798 447 249

ngungxarac@gmail.com

Dự án:
Nâng cao hiểu biết của giới trẻ Công Giáo về ô nhiễm môi trường tại Tp.HCM
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 200 000 000
Hiện vật: 1 Máy Chiếu, 1 laptop
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Ngân hàng VPBANK, SỐ TK: 185.395.987 Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Long Chi nhánh: Tp. HCM
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...