Nhận tin từ LIN


CỘNG ĐỒNG HOẠT ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM

Môi trường & Thiên nhiên;

47 Hiệp Nhất phường 4 quận Tân Bình

039 570 3849

saveourseavn@gmail.com

Dự án:
SAVE OUR SEAS VIET NAM
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 735.800.000
Hiện vật: Những sản phẩm thân thiện môi trường và trang thiết bị sản xuất gạch.
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Hiện vật hoặc hiện kim tùy điều kiện và nhu cầu của nhà tài trợ. Liên hệ trực tiếp để trao đổi cụ thể .

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký