Nhận tin từ LIN


Mắt Vạn Hoa

Giáo dục; Môi trường & Thiên nhiên; Nghệ thuật, Văn hóa & Nhân văn; Quyền con người;

Nhà chung PLN - Home for Nonprofits 63 Nguyễn Cừ, Thảo Điền, quận 2, tp. Hồ Chí Minh

0903 959387

matvanhoa@gmail.com

Dự án:
QUỸ MỞ WORKSHOP MIỄN PHÍ VẼ LÊN CHAI THỦY TINH ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 10.000.000đ
Hiện vật: màu vẽ kính, bút viền nổi, cọ vẽ, giấy, chai lọ thủy tinh
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Chuyển khoản Thông tin tài khoản: Hứa Minh Quyên Số tài khoản: 0181003402636 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Tp.HCM Thông tin liên hệ Mắt Vạn Hoa facebook: <a href="https://www.facebook.com/wearematvanhoa/" class="linkified" target="_blank">https://www.facebook.com/wearematvanhoa/</a> email: <a href="mailto:matvanhoa@gmail.com" class="linkified">matvanhoa@gmail.com</a> mobile: 0903 959 387
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...