Nhận tin từ LIN


JayPeeCee

Lĩnh vực trẻ em; Phát triển Cộng đồng;

1/132 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội

0522574172

jaypeeceeprj@gmail.com

Dự án:
JayPeeCee
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: Từ 8.000.000 VND trở lên
Hiện vật: Không giới hạn số lượng và chủng loại hiện vật: banner, standee, bandroll, áo thun...
Khác: Hỗ trợ pháp lý: giấy phép biểu diễn,... Chi tiết xem tại hồ sơ tài trợ: https://bit.ly/2FndTp6
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Liên hệ trực tiếp với dự án thông qua các phương tiện: • Email: <a href="mailto:jaypeeceeprj@gmail.com" class="linkified">jaypeeceeprj@gmail.com</a> • Facebook: <a href="https://facebook.com/jaypeeceeprj" class="linkified" target="_blank">https://facebook.com/jaypeeceeprj</a> • Hotline: 0522574172 (Trần Nhật Mai - Trưởng Ban Tổ chức)
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...