Nhận tin từ LIN


Free Hugs Vietnam (FHV)

Giáo dục; Môi trường & Thiên nhiên; Phát triển Cộng đồng;

10/8b Ấp Trung Đông, Xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn

0769630262

hr@freehugsvietnam.org

Dự án:
Ấp Project
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 10.500.000 VND
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Liên hệ: Lê Minh Quân Email: <a href="mailto:quan.le@freehugsvietnam.org" class="linkified">quan.le@freehugsvietnam.org</a> SĐT: 0769630262

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký