Nhận tin từ LIN


The Passenger

Cứu trợ nhân đạo;

279 Nguyễn Tri Phương phường 5, quận 10, TP.HCM

0904249674

thepassenger.mr2@gmail.com

Dự án:
CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN ' MÓN QUÀ CỦA THẦY '
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 10.000.000 VND
Hiện vật: Cặp, sách vở, tập, bút, v.v
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
1. Chuyển khoản vào số tài khoản : 0071001116109 - Chủ tài khoản : TRẦN NGUYỄN MINH HUY 2. Liên hệ trực tiếp qua số điện thoại : 0904249674 ( Huy ) hoặc 0982985746 ( Nguyên ) 3. Liên hệ và theo dõi hoạt động trên fanpage chương trình : <a href="http://www.facebook.com/thepassengerscharity" class="linkified" target="_blank">www.facebook.com/thepassengerscharity</a>
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...