Nhận tin từ LIN


BAN TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN MỘC

Giáo dục; Lĩnh vực trẻ em; Phát triển Cộng đồng;

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức

0918 017 207

cttnmoc@gmail.com

Dự án:
Chiến dịch tình nguyện Mộc
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 5.000.000
Hiện vật: cặp , sách vở. vật liệu xây dựng , bóng đèn dây điện...
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
chuyển khoản hoặc gặp mặt trực tiếp

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký