Nhận tin từ LIN


Chương Trình Điểm Tựa

Lĩnh vực khuyết tật; Lĩnh vực trẻ em;

161 Trần Huy Liệu, p8,Q.PN

0908046896

giumotniemtin321@gmail.com

Dự án:
Tăng năng lực cho trẻ em chậm phát triển trí tuệ và trẻ em tự kỷ
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 150.000.000
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Nhà tài trợ có thể tài trợ theo từng tháng, tài trợ theo quý 3 tháng hoặc 1 năm

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký