Nhận tin từ LIN


Liên Minh Cầu Vồng

Giáo dục; Giới tính; Lĩnh vực khuyết tật; Phát triển Cộng đồng; Quyền con người; Quyền lao động;

105/20 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

0933128906

Lienminhcauvong@gmail.com

Dự án:
VIETPRIDE VŨNG TÀU 2018
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: Tùy theo khả năng của nhà tài trợ có thể tài trợ từ 500.000 - 10.000.000 VNĐ
Hiện vật: Băng rôn, cờ giấy,....
Khác: Hỗ trợ âm thanh, ánh sáng sự kiện,....
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Trong thời gian từ nay đến khi an/chị đưa ra quyết định của mình, nếu anh/chị có bất kỳ câu hỏi gì anh/chị có thể liên lạc anh Hoàng Trọng Sâm, để được giải đáp. Hoàng Trọng Sâm Email: <a href="mailto:Hoangtrongsam0608@gmail.com" class="linkified">Hoangtrongsam0608@gmail.com</a> Số điện thoại: (+84).933.128.906

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký