Nhận tin từ LIN


Việt Sử Kiêu Hùng

Giáo dục;

27/37/8 Nguyễn Đình Khơi, P4, Q Tân Bình, TpHCM

01687569068

vietsukieuhung@gmail.com

Dự án:
Việt Sử Kiêu Hùng - Tử chiến thành Đa Bang
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 400,000,000 VND
Hiện vật: Thiết bị vẽ (bảng vẽ wacom) và máy tính để render.
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Tài trợ qua trang <a href="http://www.vietsukieuhung.com" class="linkified" target="_blank">www.vietsukieuhung.com</a>

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký