Nhận tin từ LIN


Đội Công Tác Xã Hội trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Cứu trợ nhân đạo; Cứu trợ thiên tai; Lĩnh vực trẻ em; Phát triển Cộng đồng;

Số 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

0933191095

congtacxahoispkt@gmail.com

Dự án:
Chiến dịch Mùa hè xanh 2018
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 10.000.000 đồng
Hiện vật: Bóng đèn, xi măng, cát xây dựng, ống nước.
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Nhà tài trợ có thể liên hệ với BTC thông qua các kênh : - Hotline : 0933191095 - Email : <a href="mailto:congtacxahoispkt@gmail.com" class="linkified">congtacxahoispkt@gmail.com</a> - Fanpage : <a href="http://facebook.com/congtacxahoispkt" class="linkified" target="_blank">facebook.com/congtacxahoispkt</a> Các mức tài trợ và quyền lợi được nêu cụ thể hơn trong Proposal.

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký