Nhận tin từ LIN


ASEAN Youth Leaders Association - Vietnam

Giáo dục; Môi trường & Thiên nhiên; Phát triển Cộng đồng;

57/2A Khu phố 3, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM

0968422769

aylavietnam.asean@gmail.com

Dự án:
Vietnam Youth Initiative Conference (VYIC)
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 20.000.000 VNĐ
Hiện vật: Hội trường, Qùa tặng, Sách vở, Balo, Áo thun,...
Khác: Học bổng (Ngoại ngữ, kỹ năng,...)
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Nhà tài trợ có thể liên hệ với BTC thông qua các kênh : - Hotline : (+84) 964 403 482 (Mr. Đình Huy - Project Director) - Email : <a href="mailto:dinhhuycao98@gmail.com" class="linkified">dinhhuycao98@gmail.com</a> <a href="mailto:vyic.aylavietnam@gmail.com" class="linkified">vyic.aylavietnam@gmail.com</a> - Fanpage : <a href="http://facebook.com/vyic.aylavietnam" class="linkified" target="_blank">facebook.com/vyic.aylavietnam</a> Các mức tài trợ và quyền lợi được nêu cụ thể hơn trong Proposal.

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký