Nhận tin từ LIN


THE GRELIGTN : Mùa 1 - Hội chứng Rối loạn tự kỷ.

Y tế sức khỏe;

THPT Nguyễn Thị Minh Khai - số 1 Võ Quý Huân quận Bắc Từ Liêm Hà Nội

0963565553 / 0976044898

mariposa.proj@gmail.com

Dự án:
MARIPOSA
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 50.000.000
Khác: Tài trợ địa điểm tổ chức chương trình, Tài trợ truyền thông
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
- Chuyển Khoản - Giao dịch trực tiếp - Đóng góp hảo tâm

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký