Nhận tin từ LIN


CLB Phát triển Nguồn nhân lực - ĐH Ngoại Thương TPHCM

Giáo dục; Phát triển Cộng đồng;

15, đường D5, phường 25, Bình Thạnh, TPHCM

0969978482

bandoingoai.huc@gmail.com

Dự án:
Cuộc thi Bản lĩnh Nhân sự
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 20.000.000 đ
Hiện vật: Học bổng, địa điểm
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Anh chị vui lòng liên hệ để nhận được thông tin, kế hoạch chương trình và quyền lợi Nhà tài trợ một các chính xác và cụ thể Trưởng ban Đối ngoại: Trần Quốc Bảo SĐT: 0969 978 482 Email: <a href="mailto:bandoingoai.huc@gmail.com" class="linkified">bandoingoai.huc@gmail.com</a>

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký