Nhận tin từ LIN


AP Organization - Always helps People, Always for People

Giáo dục; Phát triển Cộng đồng;

Đường NB16, khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương

+84 93 134 55 45 hoặc (+880) 177 502 0008

ap.project98@gmail.com

Dự án:
AP Project
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 60 triệu đồng
Hiện vật: Văn phòng phẩm, sách, truyện, nước uống, thức ăn, T-shirts, , khung tranh, quà tặng cho các trẻ em mồ côi
Khác: hỗ trợ di chuyển, hội trường tại TP HCM, hệ thống âm thanh, hệ thống máy chiếu
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
1. Đối với tài trợ tiền: - Chuyển khoản (xem thông tin tài khoản của dự án). - Tiền mặt: liên hệ trực tiếp BTC qua email: <a href="mailto:ap.project98@gmail.com" class="linkified">ap.project98@gmail.com</a> 2. Hiện vật, khác: liên hệ trực tiếp với BTC dự án qua email: <a href="mailto:ap.project98@gmail.com" class="linkified">ap.project98@gmail.com</a>

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký