Nhận tin từ LIN


THINK ON SUMMER CAMP

Giáo dục;

Buôn Ma Thuột, Đắc Lắk

0913955883

vy.nguyen@tyo.vn

Dự án:
THINK ON SUMMER CAMP
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 150.000.000
Khác: Nơi ở trong thời gian trại hè diễn ra (Địa điểm: Lâm Đồng - Thời gian: 1/7-10/7/2018)
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Thông tin chi tiết xin liên hệ qua email <a href="mailto:thao.pham@tyo.vn" class="linkified">thao.pham@tyo.vn</a>
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...