Nhận tin từ LIN


Đội SVTN Xung Kích trường ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn-ĐHQG Hà Nội

Cứu trợ nhân đạo; Cứu trợ thiên tai; Lĩnh vực trẻ em; Môi trường & Thiên nhiên; Nhà ở; Y tế sức khỏe;

336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

01639936765

15031947@sv.ussh.edu.vn

Dự án:
Đông ấm - Xuân về trao yêu thương 2018
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 50000000
Hiện vật: gạo, mì tôm, chăn, bóng rổ, bóng đá, bút, vở ôli...
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Hiện kim và hiện vật

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký