Nhận tin từ LIN


Lớp học tiếng Anh vì cộng đồng HOPE

Giáo dục;

Phòng 201 nhà A4 Số 131 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội

0987581859

hopeenglishforfuture@gmail.com

Dự án:
Lớp học tiếng Anh vì cộng đồng HOPE English for Future
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 15 000 000 VND
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Xin vui lòng liên hệ qua <a href="http://facebook.com/hopeenglishforfuture" class="linkified" target="_blank">facebook.com/hopeenglishforfuture</a> hoặc hotline 0987581859 email <a href="mailto:hopeenglishforfuture@gmail.com" class="linkified">hopeenglishforfuture@gmail.com</a>

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký