Nhận tin từ LIN


MỘC KHOE SẮC

Giáo dục; Lĩnh vực phụ nữ;

462/a10 Ba Tháng Hai. P12. Quận 10

0984966491

sanong201191@gmail.com

Dự án:
HÀNH TRÌNH GIÚP PHỤ NỮ HY SINH NHƯNG VẪN HẠNH PHÚC
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 50.000.000 . LÀM ĐẸP còn là ĐỜI SỐNG TINH THẦN để giúp tìm lại sự tự tin về nét đẹp mộc khoe sắc của chính mình.
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Email: <a href="mailto:sanong201191@gmail.com" class="linkified">sanong201191@gmail.com</a> SDT: 0984966491 Wesite: <a href="https://www.mockhoesac.sewow.vn" class="linkified" target="_blank">https://www.mockhoesac.sewow.vn</a> Liên hệ <a href="mailto:sanong201191@gmail.com" class="linkified">sanong201191@gmail.com</a> <a href="https://www.facebook.com/mockhoesac/" class="linkified" target="_blank">https://www.facebook.com/mockhoesac/</a>

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký