Nhận tin từ LIN


Dự Án Giáo Dục Núi Tượng

Giáo dục;

40, tổ 1, Ap 6B, Nui Tượng, Tân Phú, Đồng Nai

0978899185

nuituongedu@gmail.com

Dự án:
Sân thể thao cho học sinh trong dự án
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 50,000
Hiện vật: bóng rổ, khung bóng rổ, cầu lông, bóng chuyển
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Tiền mặt và nhân sự hiểu về thể thao

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký