Nhận tin từ LIN


AIESEC in FTU HCMC

Giáo dục; Phát triển Cộng đồng;

12/3 Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, TP.HCM

0931619690

hello@aiesecftuhcmc.com

Dự án:
Việt Nam 3D
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 20.000.000 VND
Hiện vật: Địa điểm tổ chức, học bổng, sách vở,...
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Liên hệ: Đoàn Thị Kim Hà Email: <a href="mailto:kimha.doan@aiesec.net" class="linkified">kimha.doan@aiesec.net</a>. Sdt: 0931619690

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký