Nhận tin từ LIN


Những đứa trẻ lên trời

Lĩnh vực trẻ em;

11/8 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1

0989100153

xuantrang.nt1985@gmail.com

Dự án:
Dự án điện ảnh "Những đứa trẻ lên trời"
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 500,000,000
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
- Tiền
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...