Nhận tin từ LIN


Self-Help VietNam

Giáo dục; Lĩnh vực khuyết tật; Lĩnh vực phụ nữ; Lĩnh vực trẻ em; Phát triển Cộng đồng; Phát triển kinh tế;

304/86 Trường Chinh, Phường 13, Q.Tân Bình, TPHCM

0902309126

lienhe@self-help.com.vn

Dự án:
Vi tín dụng Self-Help cho 7 gia đình tại Gia Lai
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 105.000.000đ (Một trăm lẻ năm triệu đồng)
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Liên hệ email: <a href="mailto:vuxuanthanh266@gmail.com" class="linkified">vuxuanthanh266@gmail.com</a> hoặc điện thoại: 0902 309 126/ 0972 358 523 (Thành)
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...