Nhận tin từ LIN


Equal Starting Line

Giáo dục; Phát triển Cộng đồng;

N/A

0982108989

equalstartingline@gmail.com

Dự án:
Equal Starting Line
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 20.000.000
Khác: Sách và workbook (Keynote) cho 2 lớp thử nghiệm (~15.000.000). Tài liệu giảng dạy cho giáo viên (~3.000.000). Các chi phí tổ chức khác (~2.000.000). Ngoài ra, ESL cũng cần địa điểm tổ chức lớp học dài hạn, hoặc kinh phí tài trợ để thuê địa điểm học dài hạn (nếu có học phí sẽ được giảm bớt)
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Xin liên hệ trao đổi qua email <a href="mailto:equalstartingline@gmail.com" class="linkified">equalstartingline@gmail.com</a>

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký