Nhận tin từ LIN


The Big Friends - Hỗ trợ Người Tự Kỷ

Giáo dục; Quyền con người; Y tế sức khỏe;

88 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận

093112787

daycontuky@gmail.com

Dự án:
Chương trình Autism Help: Công Cụ Mới Hỗ Trợ Giao Tiếp Cho Người Tự Kỷ
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: Từ 250USD - 1200USD
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Liên hệ với Lê Tấn Đạt - Founder của The Big Friends qua số điện thoại : 0938 070 692 hoặc qua email : <a href="mailto:dat.le@thebigfriends.org" class="linkified">dat.le@thebigfriends.org</a>

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký