Nhận tin từ LIN


Think playgrounds - Nghĩ về sân chơi trong phố

Giáo dục; Giải trí; Lĩnh vực khuyết tật; Lĩnh vực trẻ em; Nghệ thuật, Văn hóa & Nhân văn; Phát triển Cộng đồng; Quyền con người;

20B, ngõ 111 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội

024 625 39509

sanchoivietnam2014@gmail.com

Dự án:
Sân chơi cộng đồng, khu dân cư số 8 phường Phương Liệt, Hà Nội
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 60.000.000 vnđ
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Chuyển khoản : Chủ tài khoản : Chu Kim Đức Ngân hàng Vietcombank Sở giao dịch (SGD) Số tk : 0011003992502 Nội dung chuyển ghi rõ : Tên - sanchoiphuongliet - sđt Hoặc gửi tiền mặt trực tiếp cho : Kim Đức 244 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội Số đt : 0916131980.

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký