Nhận tin từ LIN


Education Mission Charity

Giáo dục; Phát triển Cộng đồng;

Tổ 1, Tân phú trung, Củ chi, TP.HCM

0946277523

etcvnmission@gmail.com

Dự án:
English for employees - EFE
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 1000$
Hiện vật: Tài liệu tiếng anh giao tiếp, đồ dùng dạy học.
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Các cá nhân và doanh nghiệp vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản: TRINH TRONG HOA STK: 178575579 Ngân hàng ACB chinh nhánh Trường Chinh, Tân Bình, TP.HCM
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...