Nhận tin từ LIN


Tổ chức giáo dục và phát triển cộng đồng DOP

Giáo dục; Lĩnh vực trẻ em; Phát triển Cộng đồng;

112/10 Lê Thị Nho, P. Trung Mỹ Tây, Q12

0982.659.052

tochucdop@gmail.com

Dự án:
Dự án "Người đỡ đầu"
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: Mức tài trợ tùy thuộc vào hảo tâm cảu nhà tài trợ. DOP khuyến khích một nhà tài trợ sẽ tài trợ lâu dài cho 1 đối tượng
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Tài khoản tiếp nhận tài trợ: (tài khoản DOP tại Vietcombank) Số tài khoản: 0911000011540 Vietcombank HCM; chi nhánh Gò Vấp; Đứng tên tài khoản: Trần Hải Quân Thông tin chi tiết về dự án tại: Fanpage: TỔ CHỨC DOP website: <a href="http://dopvn.org" class="linkified" target="_blank">dopvn.org</a> Thông tin liên hệ: Trần Hải Quân - Founder & CEO Số điện thoại: 0982 659 052 Email: <a href="mailto:tranhaiquan73@gmail.com" class="linkified">tranhaiquan73@gmail.com</a>
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...