Nhận tin từ LIN


Mắt Vạn Hoa

Giáo dục; Môi trường & Thiên nhiên; Nghệ thuật, Văn hóa & Nhân văn; Quyền con người;

Nhà chung PLN - Home for Nonprofits 63 Nguyễn Cừ, Thảo Điền, quận 2, tp. Hồ Chí Minh

0903 959387

matvanhoa@gmail.com

Dự án:
FROM THE DEEP OCEAN/TỪ TRONG LÒNG BIỂN
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 621.750.000đ
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
1. Hỗ trợ kinh phí (hỗ trợ toàn bộ hay từng phần) 2. Hỗ trợ nhân lực (các chuyên gia,tình nguyện viên) 3. Hỗ trợ vật lực (các địa điểm trình diễn, quay phim, thiết bị cần dùng cho dự án)

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký