Nhận tin từ LIN


Quỹ MÙA ĐÔNG ẤM

Giáo dục; Lĩnh vực trẻ em;

Tầng 14, Tòa nhà FPT Cầu Giấy

0906210021

muadongam@gmail.com

Dự án:
NHÀ TẮM ẤM
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 45.000.000 VND/ một nhà tắm 2 gian
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
MÙA ĐÔNG ẤM tiếp nhận các khoản tài trợ thông qua hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt sau khi thực hiện việc ký thỏa thuận với Nhà tài trợ (nếu cần)

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký