Nhận tin từ LIN


Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia

Bảo vệ động vật; Giáo dục;

63A, Nguyễn Cừ, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

+84 8 6927.6928

info@gaiavn.org

Dự án:
In tờ rơi giới thiệu GAIA
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 5.000.000 VND
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Tiền mặt

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...

Hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay!

Người góp sức

Đăng ký

Tổ chức phi lợi nhuận

Đăng ký