Nhận tin từ LIN


Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia

Bảo vệ động vật; Giáo dục;

63A, Nguyễn Cừ, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

+84 8 6927.6928

info@gaiavn.org

Dự án:
Nâng cao năng lực hướng tới tái chế, tái sử dụng, tiết chế rác thải tại trường học và cộng đồng.
Tóm tắt dự án:
Vấn đề:
Giải pháp:
Tác động lâu dài:
Nhu cầu tài trợ:
Tiền: 100 triệu đồng.
Hiện vật: Máy chiếu projector, loa di động
Quyền lợi nhà tài trợ:
Cách thức tài trợ:
Tài trợ tiền hoặc chuyển giao hiện vật cho GAIA.
Thời hạn nhận tài trợ:
Đã kết thúc

Thông tin liên lạc của bạn cùng lời nhắn phía dưới sẽ được gửi đến tổ chức

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...