Nhận tin từ LIN


NPO tiêu biểu:

Sự kiện nổi bật

Cơ hội tình nguyện tiêu biểu:

"Một mình, chúng ta có thể làm rất ít. Nhưng cùng nhau, chúng ta có thể làm rất nhiều."

“Qua các tổ chức xã hội, tôi biết thêm nhiều vấn đề mới về cộng đồng mình đang sống. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc làm từ thiện theo định hướng chiến lược xa hơn”

Thông Báo

Đây là phiên bản thử nghiệm từ website philoinhuan.org. Mọi dữ liệu sẽ được xóa sau hai tuần chạy thử.

Nếu trong quá trình sử dụng, bạn có thắc mắc, góp ý hoặc đánh giá cho website, xin vui lòng phản hồi về chúng tôi qua phiếu khảo sát http://bit.ly/PhanHoiPhiLoiNhuan. Xin cám ơn!

Đăng nhập

Để trải nghiệm nhiều hơn!

Người góp sức

Tổ chức phi lợi nhuận

Xin chào,

...

Tổ chức

...